Szkolenie_Wybiórczość pokarmowa _24 11 2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie Wybiórczość pokarmowa.

Termin: 24 listopada 2021r. godz. 18.00-19.30
Szkolenie online 

Często rodzice zastanawiają się czy ich dzieci są niejadkami? Czy liczba spożywanych produktów przez dziecko jest dostatecznie szeroka? Czemu dziecko odmawia jedzenia wybranych pokarmów?  Porozmawiamy o tym, jak odróżnić etap rozwojowy od trudności wymagających konsultacji ze specjalistą, w jaki sposób oswajać dziecko z różnorodnymi produktami i jaki wpływ na spożywanie posiłków przez dziecko ma proces integracji sensorycznej.

Trener: mgr Anna Anuszkiewicz – Myć
Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalizująca się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Od ponad 10 lat pracuje z osobami z różnego rodzaju trudnościami i ich rodzinami (m.in. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami w rozwoju, specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Koordynuje pracą terapeutów w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się na co dzień szeroko pojętą diagnozą, terapią, prowadzeniem instruktaży dla rodzin zdiagnozowanych dzieci, konsultacjami. Jest czynnym terapeutą, prowadzącym zajęcia dla najmłodszych pacjentów i ich rodzin. Prowadzi również szkolenia z zakresu: wczesnego wykrywania zaburzeń wieku dziecięcego, funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wykrywania nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej, wprowadzania elementów SI do codziennej pracy w żłobkach i przedszkolach, strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców. Pełnomocnik I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych ds. metodycznych.

Koszt: 99zł/osoba, 30zł certyfikat

Szkolenie bezpłatne dla członków Stowarzyszenia (obowiązuje limit miejsc)

Informacje i zapisy:
Pani Dominika Dziąg
e-mail: stowarzyszenie.szkolenia@zlobkikluby.org
tel.: 531 151 554

Menu