BIP & DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Informacja Publiczna
Udostępnianie informacji publicznej jest obowiązkiem: organów władzy publicznej oraz samorządów gospodarczych i zawodowych, podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, podmiotów reprezentujących państwowe osoby prawne i osoby samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące ich jednostki oraz podmiotów reprezentujących inne osoby i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne.

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to strona internetowa, na której jednostki publiczne publikują informacje wymagane przez polskie prawo. Służy powszechnej i bezpłatnej dostępności do informacji publicznej nieograniczonemu odbiorcy. Do prowadzenia strony podmiotowej BIP zobligowane są podmioty publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Dostępność cyfrowa
Dostępność cyfrowa oznacza tworzenie serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów, multimediów i usług elektronicznych w sposób uniwersalny, tak aby były one dostępne dla jak największej grupy użytkowników. Dzięki dostępności cyfrowej z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Dostępność cyfrowa to obowiązek prawny, ale też szansa na dotarcie do wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Stowarzyszenia dostępne są poniższe opcje związane z usługą BIP oraz dostępnością cyfrową:
1. Audyt BIP jako oddzielna usługa.
2. Audyt BIP a następnie standaryzacja BIP (dostosowanie BIP do przepisów prawa).
3. Standaryzacja BIP jako oddzielna usługa.
4. Standaryzacja BIP wraz z abonamentem na redakcję.
5. Standaryzacja, abonament na redakcję wraz z dodatkową usługą koordynatora ds. dostępności cyfrowej.
6. Audyt, standaryzacja, abonament na redakcję wraz z dodatkową usługą koordynatora ds. dostępności cyfrowej.

Opiekun merytoryczny: Pan Adam Aksamit – redaktor BIP oraz koordynator ds. dostępności. Pracuje na rzecz wdrażania dostępności architektonicznej, cyfrowej  oraz informacyjno-komunikacyjnej. Współpracuje z 30 jednostkami finansów publicznych.

Opiekun administracyjny: Pani Monika Wilczek, e-mail: stowarzyszenie@zlobkikluby.org, tel.: 577 903 901

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi ofertami.

Menu