Szkolenia na Sali Doświadczeń Świata

  • Stymulacja polisensoryczna jako rodzaj komunikacji z dzieckiem podczas zajęć na Sali Doświadczania Świata i poza nią
  • Zabawy sensoryczne z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych znajdujących się w Sali Doświadczania Świata
  • Wielozmysłowa stymulacja rozwoju dziecka podczas zajęć na Sali Doświadczania Świata i poza nią
  • „Pozwól mi lepiej poznać siebie i świat” – poznanie nowatorskiej metody pracy w wielozmysłowym rozwoju dziecka
Menu