Akademia Dobrego Opiekuna

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu książkę skierowaną do pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (opiekunowie, dzienni opiekunowie, nianie, dyrektorzy, kierownicy) oraz rodziców – „AKADEMIA DOBREGO OPIEKUNA W ŻŁOBKU”, której premiera odbyła się 28 września br. we Wrocławiu podczas VI Edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Żłobki i Kluby Dziecięce 2023-Bo jakie początki, takie będzie wszystko”. To jedyna na rynku książka w pełni przygotowana pod kątem pracowników żłobków i klubów dziecięcych.

Co znajdziecie w książce „Akademia Dobrego Opiekuna w Żłobku”: 

  • Część I –  Rozwój dziecka do lat 3 
  • Część II – Zaburzenia w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa 
  • Część III – Pomoc dziecku z zaburzeniami rozwoju w grupie żłobkowej 
  • Część IV –  Metodyka pracy z dzieckiem do 3 roku życia
  • Część V – Organizacja pracy w placówce opieki nad dziećmi do lat 3

Książka stanowi niezwykle trafnie dobrane kompendium wiedzy teoretycznej, praktycznej i metodycznej. Problem wspomagania rozwoju dzieci w żłobku ujęto w nowatorski sposób, rezygnując z podejścia deklaratywnego na rzecz realizmu funkcjonalnego. Rozpatrując kwestie wspomagania rozwoju małych dzieci w uczeniu się poprzez zabawę, autorki wychodzą naprzeciw potrzebom samych dzieci, ich rodziców, a przede wszystkim opiekunów. 

Autorki książki w ciekawy sposób przedstawiają zabawy i ćwiczenia wspierające małe dzieci w rozwoju oraz zasady pracy z małymi dziećmi, które korzystnie wpływają na uczenie się maluchów . Jednocześnie zwracają uwagę na tak ważne kwestie, jak czynniki zakłócające rozwój, a tym samym proces uczenia się, związane z oddziaływaniami rodziców i opiekunów oraz czynniki niezależne od nich. 

Autorki książki Akademia Dobrego Opiekuna w żłobku:

dr  Aneta Jegier
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w Zakładzie Pedagogiki Małego Dziecka, kierownik żłobka publicznego w Warszawie, trener umiejętności społecznych (TUS). Zajmuje się problematyką opieki, wychowania i edukacji dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym oraz innowacjami pedagogicznymi w obszarze dorosły – dziecko. Autorka książek i artykułów dotyczących wspomagania dzieci w dobrym funkcjonowaniu w żłobku i przedszkolu

dr Anna Mikler – Chwastek
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się tematyką związaną z rozwojem prawidłowym i zaburzonym małych dzieci, organizacją procesu uczenia się, samodzielnością elementarną i wspomaganiem rozwoju małych dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. Zastępca Dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Cena książki: 60 PLN + koszt wysyłki

Informacje:
e-mail: stowarzyszenie.zarzad@zlobkikluby.org
tel. 507 442 085

Menu