KOORDYNATORZY

mgr Katarzyna Piepiórka – Koordynator ds. konkursów, projektów edukacyjnych i grantów
Dyrektor Gminnego Żłobka „Promyczek” w Linii
e-mail: konkursy@zlobkikluby.org
Menu