Strefa wsparcia rodzica

WARSZTATY POZYTYWNEJ DYSCYPLINY DLA RODZICÓW w trzech opcjach do wyboru:

  • cykl 7 mini warsztatów po 2,5h
  • warsztaty weekendowe: sobota i niedziela – łącznie 15-16h
  • warsztaty sobotnie: dwie soboty – łącznie 15-16h szkolenia

Udział w warsztatach kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu pełnego cyklu warsztatów z rodzicielstwa z pozytywną dyscypliną. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe do pracy własnej oraz dostęp do zamkniętej grupy wsparcia na FB. Warsztaty prowadzone są metodą ćwiczeń empirycznych oraz ćwiczeń darmowych.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE W WYZWANIACH WYCHOWAWCZYCH

  • pojedyncza konsultacja – 60 minut
  • cykl konsultacji z opracowaniem planu działania do wdrożenia od zaraz (ilość spotkań dopasowana do indywidualnych potrzeb rodziców)

WARSZTATY TEMATYCZNE

warsztaty przygotowywane w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie rodziców z danej placówki

SESJE Q&A

cykliczne, zamknięte, 60 minutowe sesje PYTAŃ i ODPOWIEDZI – sesje ogłaszane z dwutygodniowym wyprzedzeniem z możliwością wcześniejszego wrzucania pytań do skrzynki pytań – odpowiedzi na pytania udzielane są podczas Sesji Q&A w trakcie zamkniętego spotkania na żywo

PARKING PYTAŃ

cykliczne posty z możliwością zadawania pytań w komentarzach – odpowiedzi na pytania udzielane są w formie publikowanych cyklicznie postów

SESJE RPR – RODZICE POMAGAJĄ RODZICOM

cykliczne spotkania w zamkniętych grupach – zapisy ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem podczas których rodzice pod okiem trenera samodzielnie ćwiczą stosowanie Pozytywnej Dyscypliny w rozwiązywaniu codziennych wyzwań rodzicielskich

WEBINARY I WYKŁADY DLA RODZICÓW

cykliczne webinary dla rodziców w tematyce wyzwań wychowawczych

OPCJA VIP – DEDYKOWANA PLATFORMA ABONAMENTOWA DLA
RODZICÓW

zamknięta platforma warsztatowo – szkoleniowa, na której rodzice uczestniczą w ramach abonamentu w organizowanych wydarzeniach, szkoleniach, webinarach, kursach oraz korzystają z zamieszczanych materiałów, a także konsultacji

WYJAZDY WARSZTATOWO – REKREACYJNE w dwóch wariantach:

  • kilkudniowe wyjazdy warsztatowo – rekreacyjne dla rodzin z danej placówki służące wzajemnemu poznaniu, integracji, budowaniu więzi i nauki wychowania zgodnie z zasadami Pozytywnej Dyscypliny
  • kilkudniowe wyjazdy warsztatowo – rekreacyjne dla rodzin i kadr placówek służące wzajemnemu poznaniu, integracji, budowaniu więzi oraz nauki nauczania i wychowania zgodnie z zasadami Pozytywnej Dyscypliny


OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
mgr Joanna Wilk – Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców oraz dla nauczycieli okresu wczesnodziecięcego, Pedagog, Wieloletni nauczyciel przedszkola

Menu