Wizja

Szerzenie świadomości kluczowej roli pierwszych trzech lat życia w całym życiu człowieka.


CHCEMY
– aby wszystkie instytucje w Polsce zajmujące się opieką nad najmłodszymi, spełniały najwyższe standardy prawne, administracyjne i żywieniowe.
– aby w każdej placówce zapewniano dzieciom wszechstronną stymulację rozwoju zgodną z wiedzą z zakresu psychologii rozwojowej oraz możliwie szybko rozpoznawano nieprawidłowości rozwojowe.
– aby pracownicy placówek byli wyposażeni w wiedzę dotyczącą udzielania wsparcia rodzinie dziecka w obszarze wychowawczym, jak i pomocowym.
– aby każda z placówek znała system wsparcia rodzin w Polsce oraz potrafiła wskazać możliwości poszukiwania pomocy. 

“Niech dzieci będą wolne.
Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz.
Niech zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi stopami.
Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do spania w swoim cieniu.
Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano”.
(Maria Montessori)

“Jeśli jest coś, co chcemy zmienić u dziecka, najpierw powinniśmy to dobrze zbadać i przekonać się, czy nie jest to coś, co chcielibyśmy zmienić w sobie”.
(Carl Gustav Jung)

Menu