ZARZĄD

mgr, MBA Robert Wilczek – Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów podyplomowych: MBA, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Oświatą. Były pracownik samorządowy, zajmujący się obszarem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i polityki społecznej. Były Dyrektor Administracyjny Uczelni Wyższych w Warszawie, Pełnomocnik Rektora Wyższej Uczelni ds. rozwoju i promocji. Założyciel oraz Prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Trener z zakresu zarządzania instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzi kontrolę żłobków i klubów dziecięcych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia, m.in. dla pracowników samorządowych, którzy pełnią nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi. Założyciel pierwszego w Polsce czasopisma, dedykowanego dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Bibliotek Opiekuna Malucha”. Inicjator projektów na rzecz rozwoju żłobków i klubów dziecięcych oraz projektów żywieniowych przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, poprzez realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

mgr inż. Bartosz Rakowski – Członek zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Łódzkiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a od 7 lat również specjalista ds. BHP. Mgr inż. Bezpieczeństwa Pożarowego. Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Menu