PEŁNOMOCNICY/DORADCY ZARZĄDU

mgr Barbara Mierzejewska – Doradca Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Administracja, specjalność samorząd terytorialny i rozwój lokalny, absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: organizacja i zarządzanie oświatą. Absolwentka studiów podyplomowych Akademia Przywództwa Liderów Oświaty. Ukończyła Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Po 31 latach pracy w żłobku, w tym 29 latach zarządzania Żłobkiem Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie w styczniu 2021 r. przeszła na emeryturę. Praca na rzecz dzieci i rodziny jest jej życiową pasją. Działa dla ludzi i z ludźmi. Realizowała wiele projektów służących rozwojowi dzieci i udoskonalania placówki, w której przebywają. Na przestrzeni wielu lat organizowała liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Inicjowała wraz ze społecznością żłobkową Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Prowadzi Grupę Otwarte Serca, która działa społecznie i charytatywnie. W maju 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw dziecka nadał jej Odznakę Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka. W lutym 2019 r. otrzymała tytuł Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych, przyznany przez Kapitułę Powiatowego Konkursu Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych. W listopadzie 2019 r. z okazji 100-lecia nadania nazwy Legionowo, znalazła się wśród 100 zasłużonych i otrzymała medal za zasługi dla miasta Legionowo w kategorii oświaty, kultury i sportu. W grudniu 2019 r. otrzymała tytuł Pracownik Odpowiedzialny Społecznie przyznany przez Kapitułę Powiatowego Konkursu Instytucja Odpowiedzialna Społecznie, Pracownik Odpowiedzialny Społecznie. We wrześniu 2020 r. otrzymała tytuł OSOBOWOŚĆ, przyznany przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. W styczniu 2021 r. otrzymała tytuł Zasłużona dla Miasta Legionowo, przyznany przez Prezydenta Miasta Legionowo. Współpracuje z Fundacją „Promień Słońca” przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

mgr inż. Joanna Jaczewska – Schuetz – Pełnomocnik Zarządu ds. żywienia

Specjalista ds. żywienia, dietetyk, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości oraz promowania nawyków prozdrowotnych. Realizator działań w projektach związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. prawidłowego żywienia oraz stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy). Współpracuje z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych w zakresie realizacji projektów żywieniowych skierowanych do żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół.Menu