LUX MED

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE LUX MED

Od 1 sierpnia 2021 r. będąc Członkiem Stowarzyszenia wraz z osobą bliską mogą Państwo skorzystać ze specjalnie przygotowanych Pakietów świadczeń zdrowotnych oferowanych przez LUX MED we współpracy z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów DziecięcychGrupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla pacjentów. Do ich dyspozycji jest 240 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich.

DOSTĘPNE WARIANTY

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

Przystąpienie do świadczenia zdrowotnego LUX MED odbywa się poprzez pobranie deklaracji przystąpienia, jej wypełnienie i przesłanie na adres: stowarzyszenie@zlobkikluby.org  do 20 dnia każdego miesiąca. Świadczenie rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym została przesłana deklaracja przystąpienia.

Okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy.

INFORMACJE I ZAPISY


Pani Dorota Olszewska
e-mail: stowarzyszenie@zlobkikluby.org
tel.: 888 282 846 (w godz. 10-15)

Menu