Przygotowanie wniosków z KFS

Przygotowujemy kompleksowo wnioski w ramach naborów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ofertę szkoleń/kursów/wyjazdów integracyjnych przygotowujemy pod konkretną placówkę.

Stowarzyszenie zapewnia 20% wkładu własnego dla członków Stowarzyszenia.

Menu