Szkolenia i kursy dla Dyrektorów

 • Przygotowanie dyrektora do kontroli żłobka i klubu dziecięcego ze strony jednostek samorządu terytorialnego
 • Dotacja oświatowa. Zasady wydatkowania, rozliczania i kontrola
 • Zasady wykorzystania i kontrolowania dotacji oświatowej
 • Prowadzenie biuletynu informacji publicznej wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. Deklaracja dostępności.
 • Prowadzenie strony www wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej
 • Tworzenie dostępnych dokumentów doc, odt, pdf
 • Kontrola zarządcza w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Współpraca zespołu jako ważny element pracy w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Relacje w zespole – od konfliktu do współpracy
 • Motywowanie zespołu – jak skutecznie wspierać swoją kadrę
 • Efektywna komunikacja sukcesem dobrej współpracy i ważnym elementem pracy w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Silny i kreatywny zespół – jednością
 • Komunikacja interpersonalna
 • Expose szefa – czyli jak wygłosić najważniejsze przemówienie publiczne?
 • Pewność siebie lidera w skutecznej komunikacji z zespołem
 • Wystąpienia publiczne
 • Poznanie siebie drogą do efektywniejszej i bardziej satysfakcjonującej pracy
 • Zarządzanie kryzysem wizerunkowym
 • Zarządzanie marką osobistą
 • Zarządzanie zmianą
 • Praca z tekstem
 • Emisja głosu
 • Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadzone ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym
 • Kim są sygnaliści, czyli omówienie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 • Nauka przeprowadzania analizy ryzyka oraz oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych
 • Jak przeżyć kontrolę Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Szkolenie z zakresu prawa pracy – czas pracy
 • Szkolenie z zakresu prawa pracy – Mobbing – dla pracodawcy
 • Windykacja opłat, czyli co zrobić , gdy rodzice nie płacą za pobyt dziecka w placówce
 • Rejestr umów, czyli nowy obowiązek dla publicznych żłobków i klubów dziecięcych
 • Opłaty od rodziców w publicznych placówkach
 • Akademia Menadżera żłobka i klubu dziecięcego. Rozwój niezbędnych kompetencji dyrektora żłobka/kierownika klubu dziecięcego
Menu