Szkolenia i kursy dla przedszkoli

SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW

 • Przygotowanie dyrektora do kontroli przedszkola ze strony jednostek samorządu terytorialnego
 • Kontrola sanitaria w  przedszkolu – omówienie wymaganych dokumentów oraz przygotowanie się do czynności kontrolnych w  przedszkolu
 • Zasady wykorzystania i kontrolowania dotacji oświatowej dedykowane dla przedszkoli prowadzonych przez organ inny niz JST
 • Prowadzenie biuletynu informacji publicznej wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. Deklaracja dostępności.
 • Prowadzenie strony www wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej
 • Tworzenie dostępnych dokumentów doc, odt, pdf
 • Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych
 • Bezpiecznie na start – jak organizować adaptację, by wspierać dzieci, rodziców i nauczycieli
 • Relacje w zespole – od konfliktu do współpracy
 • Motywowanie zespołu – jak skutecznie wspierać swoją kadrę
 • Silny i kreatywny zespół – jednością
 • Komunikacja interpersonalna
 • Expose szefa – czyli jak wygłosić najważniejsze przemówienie publiczne?
 • Pewność siebie lidera w skutecznej komunikacji z zespołem
 • Wystąpienia publiczne
 • Poznanie siebie drogą do efektywniejszej i bardziej satysfakcjonującej pracy
 • Zarządzanie kryzysem wizerunkowym
 • Zarządzanie marką osobistą
 • Zarządzanie zmianą
 • Praca z tekstem
 • Emisja głosu
 • Nauka przeprowadzania analizy ryzyka oraz oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych
 • Jak przeżyć kontrolę Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Szkolenie z zakresu prawa pracy – czas pracy
 • Szkolenie z zakresu prawa pracy – Mobbing – dla pracodawcy
 • Windykacja opłat, czyli co zrobić , gdy rodzice nie płacą za pobyt dziecka w placówce

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

 • Inspiruj się – czego możemy zaczerpnąć z edukacji przedszkolnej w innych krajach?
 • Dziecko idzie do przedszkola – wsparcie w adaptacji
 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością
 • Dziecko na „A” – czym jest autyzm?
 • Dziecko z zespołem Downa
 • Dziecko z orzeczeniem w grupie
 • Wykrywanie trudności rozwojowych. Kiedy udać się do specjalisty? Jak dostosować metody pracy do potrzeb dziecka
 • Zachowania trudne i wspieranie kompetencji emocjonalnych
 • Trudne dziecko w przedszkolu – przyczyny trudnych zachowań i strategie postępowania z dzieckiem
 • Kamienie milowe w rozwoju dziecka od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole
 • Rozwijanie kompetencji prospołecznych w przedszkolu. Strategie, ćwiczenia, zabawy w grupie.
 • Konflikty z rówieśnikami – strategie rozwiązań sytuacji konfliktowych
 • Przedszkole bez kar i nagród – kształtowanie motywacji wewnętrznej u dzieci
 • Jak towarzyszyć dziecku w złości. Jak rozmawiać z dzieckiem bez krzyku, nakazów i pouczeń
 • „Trzeba się dzielić” – co robić kiedy dzieci nie chcą o tym słyszeć?
 • „Ależ tu bałagan!” – jak wspierać dzieci w dbaniu o uporządkowaną przestrzeń?
 • Dlaczego dzieci zachowują się tak a nie inaczej? – rzecz o temperamencie i błędnych celach zachowania
 • Co stoi za dziecięcym „NIE” – reaguj na potrzeby, nie na zachowania
 • Płacz – jak reagować na smutek i płacz dziecka, by wspierać a nie szkodzić?
 • Racja czy relacja? – jak budować pełną szacunku relację z dzieckiem
 • Samodzielne dziecko – jak zachęcać i wspierać
 • Dziecięce potrzeby – jak je rozpoznawać i jak reagować ?
 • Zabawa dziecka – klucz do pełni rozwoju – o czym pamiętać, czego unikać
 • Znaczenie swobodnej zabawy w przedszkolu dla rozwoju dziecka
 • Masz znaczenie – rola nauczyciela/wychowawcy w relacji z dzieckiem
 • Przedszkolak w działaniu – metoda projektu w wychowaniu przedszkolnym
 • Indywidualne podejście do dziecka – jak realizować je pracując w grupie przedszkolnej
 • Edukacja z perspektywy mózgu dziecka – o czym pamiętać?
 • Bajkowa kraina – bajoterapia w praktyce dla nauczycieli i wychowawców
 • Przygotowanie do pisania, czyli wspieranie zdolności motorycznych przedszkolaka
 • Czytający przedszkolak – jakie książki wybierać i jak pracować z książką, by kształtować zainteresowanie czytelnictwem od najmłodszych lat
 • Ucz z pasją! – przegląd metod i technik aktywizujących w pracy nauczyciela przedszkola
 • Formy angażowania rodziców w życie przedszkola – razem raźniej
 • Współpraca z rodzicami- komunikacja, strategie, przygotowanie warsztatu pracy
 • Relacja Rodzic – Wychowawca – jak zbudować ją na fundamencie szacunku i empatii
 • Chodzenie na palcach u dzieci. Kiedy norma a kiedy zaburzenie?”
 • Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka
 • Szkolenie z zakresu prawa pracy – Mobbing- dla pracownika
 • Stres w pracy nauczyciela i ryzyko wypalenia zawodowego
 • Trening Zastępowania Agresji – co warto wiedzieć o złości i sposobach na jej rozładowanie?
 • Komunikacja empatyczna

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE

 • Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej
 • Dlaczego dzieci zachowują się tak a nie inaczej? – rzecz o temperamencie i błędnych celach zachowaniu
 • Dlaczego ono tak się zachowuje?! – rozkoduj zachowanie dziecka i skutecznie rozwiąż problem
 • Stymulacja rozwoju emocjonalnego dziecka
 • Rola bezpiecznych i przyjaznych więzi dla rozwoju dziecka
 • Wsparcie rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Pierwotne potrzeby i ich wpływ na zachowanie dziecka
 • Przemoc wobec dziecka. Jak rozpoznać? Jak przeciwdziałać przemocy
 • Ciche ofiary pandemii – jak wspierać zdrowie psychiczne małych dzieci w dobie epidemii COVID-19
 • Wspieranie kompetencji społeczno-emocjonalnych w grupie
 • Umiejętne stawianie granic dziecku
 • Praktyki rodzicielskie wspierające rozwój małego dziecka
 • Rola zabawy dla rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z emocjami
 • Dodaj dziecku skrzydeł! – jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka?
 • Stymulacja rozwoju emocjonalnego dziecka
 • Rozwój dziecka w relacji z nauczycielem
 • Gryzie i bije – wsparcie dziecka na drodze do samoregulacji
 • Rozwój psychiczny dziecka ( w tym rozwój emocjonalny, fizyczny)

SZKOLENIA Z ZAKRESU ŻYWIENIA

 • System HACCP w placówce oświatowej
 • Obowiązujące przepisy prawne dotyczące żywienia w przedszkolu
 • Nowe prawo zamówień publicznych na środki spożywcze w  przedszkolu – aktualizacja przepisów PZP – przetarg czy zapytania ofertowe, umowy z dostawcami
 • Minimum sanitarne, czyli podstawy higieny przy produkcji i dystrybucji żywności w przedszkolach. Praktyczne czynności zabezpieczające żywność przed zatruciem pokarmowym
 • Znakowanie alergenami i wartością odżywczą jadłospisów w przedszkolu – konieczność czy dobra wola?
 • Jak w praktyce układać jadłospis w placówce? Najczęstsze błędy pojawiające się w jadłospisach – jak ich uniknąć?
 • Alergik pokarmowy w przedszkolu. Jak rozmawiać z rodzicami, jak zorganizować posiłki dla dziecka z alergią pokarmową?
 • Żywienie dzieci w przedszkolach z uwzględnieniem zasad i norm żywienia, doboru produktów oraz przepisów prawnych
 • Rodzic jako sprzymierzeniec – praktyczne wskazówki jak włączyć rodzica w działania prozdrowotne placówki
 • Prawidłowe żywienie dzieci – fakty i mity
 • Niejadek w grupie

SZKOLENIA Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • Wybiórczość pokarmowa u przedszkolaka z perspektywy terapeuty integracji sensorycznej
 • Zabawy rozwijające zmysły dziecka, czyli wspieranie procesu integracji sensorycznej w przedszkolu
 • Zabawy usprawniające dużą motorykę dziecka
 • Symptomy trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych a zachowanie dziecka
 • Zabawy sensoryczne stymulujące rozwój zmysłów małego dziecka, wspierające rozwój i ciekawość poznawczą dzieci
 • Pomysły na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością
 • Pozwól mi lepiej poznać siebie i świat – poznanie nowatorskiej metody pracy w wielozmysłowym rozwoju dziecka
 • Terapia SI i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy

SZKOLENIA LOGOPEDYCZNE

 • Trudności logopedyczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Logorytmika z elementami muzykoterapii
 • Zabawa a rozwój mowy
 • Wspieranie rozwoju mowy i rozumienia mowy dziecka
 • Zmniejszenie frustracji dziecka niemówiącego
 • Zabawy oddechowe dla najmłodszych
 • Zabawy stymulujące rozwój mowy
 • Wspieranie rozwoju mowy i rozumienia mowy dziecka
 • Straszny smok – wpływa parafunkcji na rozwój mowy

SZKOLENIA Z BHP I PPOŻ

 • Szkolenia z zakresu przygotowania się do kontroli ze strony Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z BHP oraz ochroną PPOŻ. m.in dokumentacja ryzyka zawodowego, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz inne zgodnie z wymaganiami prawa
 • Szkolenie BHP
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Postępowanie powypadkowe w przedszkolu

SZKOLENIA DLA RODZICÓW

 • Czy każdy z nas ma empatię? – wyjaśnienie pojęcia empatii, o kształtowaniu się empatii, ćwiczeniach wspierających jej rozwój
 • Idealny rodzic nie istnieje – propozycja szkolenia dla rodziców dzieci przedszkolnych
 • Świadomy rodzic- granice, zasady, wzorce-czy są potrzebne?
 • Zasady żywienia dzieci do lat 6 – szkolenie dla rodziców

SZKOLENIA WYJAZDOWE Z INTEGRACJĄ

KURSY KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

 1. Kurs pierwszej pomocy
 2. Kurs kompetencji logopedycznych dla pracowników przedszkoli
 3. Kurs kompetencji zawodowych – Integracja sensoryczna w przedszkolu
 4. Kurs kompetencji zawodowych – Zasady i normy żywienia dzieci w placówkach oświatowych. Prawidłowe przygotowywanie jadłospisów
 5. Kurs kompetencji zawodowych – Certyfikowany Instruktor Rytmiki w przedszkolu
 6. Kurs – Zasady etykiety i savior vivre w pracy, ich wpływ na relacje między pracownikami  i relacje pracownik  – klient
 7. Kurs kompetencji zawodowych– Wystąpienia publiczne
 8. Akademia Menadżera. Rozwój niezbędnych kompetencji dyrektora przedszkola.
Menu