Szkolenia psychologiczne

 • Kiedy jestem bliżej Ciebie… Obszar komunikacji świadomej, skierowanej na uważne towarzyszenie dziecku
 • Być bliżej  Dziecka. O  dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej
 • Dziecko idzie do żłobka – wsparcie w adaptacji
 • Adaptacja dziecka do placówki
 • Bunt dwu-, trzy-, czterolatka. Metody i techniki pomagające dzieciom radzić sobie ze złością i frustracją.
 • Umiejętne stawianie granic dziecku
 • Praktyki rodzicielskie wspierające rozwój małego dziecka
 • Rola zabawy dla rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z emocjami?
 • Dodaj dziecku skrzydeł! – jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka?
 • Pierwotne potrzeby i ich wpływ na zachowanie dziecka
 • Jak uczy się mózg dziecka? Specyfika rozwoju mózgu małego dziecka
 • Uważna obserwacja małego dziecka w żłobku (rozpoznawanie zaburzeń rozwoju, planowanie wsparcia) 
 • Ciche ofiary pandemii – jak wspierać zdrowie psychiczne małych dzieci w dobie epidemii COVID-19
 • Stymulacja rozwoju emocjonalnego dziecka
 • Trudności z regulacją emocji u małego dziecka
 • Wsparcie rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Rozwój dziecka w relacji z opiekunem
 • Dlaczego ono tak się zachowuje?! – rozkoduj zachowanie dziecka i skutecznie rozwiąż problem
 • Gryzie i bije – wsparcie dziecka na drodze do samoregulacji
 • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego małego dziecka
 • Rozwój psychiczny dziecka ( w tym rozwój emocjonalny, fizyczny)
 • Inteligencja społeczno – emocjonalna u małych dzieci – podstawy teoretyczne oraz bank zabaw wspierających rozwój umiejętności społeczno-emocjonalych
 • Najważniejsze zadania rozwojowe dziecka do lat 3. Wstęp do rozwoju psychicznego dziecka
 • Czy małe dziecko może mieć mutyzm wybiórczy?
 • Zaburzenia rozwoju oraz psychiczne u dzieci do lat 3
 • Przemoc wobec dziecka. Jak rozpoznać? Jak przeciwdziałać przemocy?
Menu