Szkolenia psychologiczne

 • Kiedy jestem bliżej Ciebie… Obszar komunikacji świadomej, skierowanej na uważne towarzyszenie dziecku
 • Pomóż mi zostać tutaj… – dobra Adaptacja do Żłobka.
 • Chcę się z Tobą spotkać… O języku żyrafy i języku szakala.
 • Dobre rozmowy w Zespole – i z Rodzicami.
 • Nazywane „niegrzecznymi”… Wpływ odruchów przetrwałych na rozwój emocjonalny Dziecka, zaburzenia koordynacji i problemy w uczeniu się. Dokładny opis wyślę osobno, po wybraniu tego szkolenia.
 • O spotkaniu nie-możliwym. Zaburzenia całościowe. Dziecko z Zespołem Aspergera. Presymptomy, objawy, język. Warsztaty praktyczne dające narzędzia do pracy z dzieckiem
 • Opowiedz mi, co z sobą przynosisz – perspektywa Dziecka… Wpływ sytuacji rodzinnej dziecka i sytuacji traumy na sposoby oraz style jego zachowania, emocje i możliwości rozwoju (dziecko w sytuacji rozwodu, straty, separacji, choroby).
 • Zespoły wrodzone i rzadkie; ich znaczenie dla rozwoju dziecka i funkcjonowania rodziny.
 • Pomogę Ci – bajką… Zastosowanie niedyrektywnej metafory w celu zwiększenia kompetencji dziecka. Terapia opowieścią i bajką.
 • Kiedy zabawa staje się terapią… Scenariusze i propozycje zabaw psychologicznych.
 • Zabawy wspierające dziecko
 • Zabawy kształtujące pewność siebie
 • Zabawy uspokajające i wyciszające
 • Zabawy łagodzące konflikty
 • Zabawy łączące grupę
 • Zabawy przeciwko lękom
 • Zabawy wzmacniające koncentrację
 • Dziwne zachowania – O nierozpoznanych deficytach Dziecka.
 • Tak szybko przyszedłeś…Problemy i możliwości wsparcia dzieci urodzonych przedwcześnie.
 • Być bliżej  Dziecka. O  dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej
 • Dziecko idzie do żłobka – wsparcie w adaptacji
 • Rola bezpiecznych i przyjaznych więzi dla rozwoju dziecka
 • Bunt dwu-, trzy-, czterolatka czy po prostu metoda dziecka na szukanie siebie?
 • Umiejętne stawianie granic dziecku
 • Praktyki rodzicielskie wspierające rozwój małego dziecka
 • Rola zabawy dla rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z emocjami?
 • Pierwotne potrzeby i ich wpływ na zachowanie dziecka
 • Jak uczy się mózg dziecka? Specyfika rozwoju mózgu małego dziecka
 • Współpraca opiekuna – wychowawcy z rodzicem w świetle współczesnych oczekiwań społecznych i w praktyce
 • Poznanie siebie drogą do efektywniejszej i bardziej satysfakcjonującej pracy
 • Przemoc wobec dziecka. Jak rozpoznać? Jak przeciwdziałać przemocy?
 • Uważna obserwacja małego dziecka w żłobku (rozpoznawanie zaburzeń rozwoju, planowanie wsparcia) 
 • Ciche ofiary pandemii – jak wspierać zdrowie psychiczne małych dzieci w dobie epidemii COVID-19
 • Stymulacja rozwoju emocjonalnego dziecka
 • Wsparcie rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Rozwój dziecka w relacji z opiekunem
 • Dziecko na „A” – czym jest autyzm?
Menu