Szkolenia z integracji sensorycznej

 • Zabawy rozwijające zmysły malucha, czyli wspieranie procesu integracji sensorycznej w żłobku
 • Zabawy sensoryczne stymulujące rozwój zmysłów małego dziecka, wspierające rozwój i ciekawość poznawczą dzieci
 • Pomysły na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością
 • Wybiórczość pokarmowa u malucha z perspektywy terapeuty integracji sensorycznej
 • Zabawy rozwijające zmysły malucha, czyli wspieranie procesu integracji sensorycznej  w żłobku i klubie dziecięcym 
 • Motoryka mała z elementami terapii ręki
 • Zabawy usprawniające dużą motorykę dziecka
 • Zabawy sensoryczne z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych znajdujących się w Sali Doświadczania Świata
 • Wielozmysłowa stymulacja rozwoju dziecka podczas zajęć na Sali Doświadczania Świata i poza nią
 • Pozwól mi lepiej poznać siebie i świat – poznanie nowatorskiej metody pracy w wielozmysłowym rozwoju dziecka
 • Terapia SI i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy
 • Procedury a zmysł dotyku i nocyreceptory
Menu