Projekty profilaktyki uzależnień alkoholowych

Szanowni Państwo,

W imieniu I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną dla Państwa ofertą projektów profilaktyki uzależnień alkoholowych.

Projekty profilaktyki uzależnień alkoholowych mają na celu podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz umiejętności o charakterze wychowawczym, a także pozyskania informacji na temat sygnałów ostrzegawczych i możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy w zakresie rozpoznawania problemu uzależnień u dzieci i młodzieży. Ponadto dają możliwość pozyskania wiedzy na temat asertywności oraz kształtowania postawy asertywnej.

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych oferuje możliwość skorzystania przez Państwa z dwóch projektów o tematyce związanej z uzależnieniami:

1. Warsztaty profilaktyki uzależnień z wykorzystaniem alkogogli – więcej informacji https://zlobkiikluby.pl/warsztaty-profilaktyki-uzaleznien-z-wykorzystaniem-alkogogli/

2. Program profilaktyczny Bliżej siebie – dalej od uzależnień – więcej informacji https://zlobkiikluby.pl/program-profilaktyczny-blizej-siebie-dalej-od-uzaleznien/

Szczegółowe informacje o projektach udziela:
Pani Dominika Dziąg
tel.: + 48 531 151 554
e-mail: stowarzyszenie.szkolenia@zlobkikluby.org

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Menu