Kodeks etyki

Kodeks etyki pracowników I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych jest ogólnym zbiorem wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Stowarzyszenia oraz wyznacza standardy ich postępowania.

Celem Kodeksu jest wskazanie wartości, którymi powinni posługiwać się pracowicy, aby interesanci czuli się usatysfakcjonowani załatwieniem spraw w I Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, bez dodatkowego stresu. Oparty jest przede wszystkim na takich wartościach jak: sprawiedliwość, uczciwość, szacunek, obiektywizm i odpowiedzialność.

Menu