CZASOPISMO


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z czasopismem „Biblioteka Opiekuna Malucha w żłobku i klubie dziecięcym”. 
To jedyne w naszym kraju czasopismo zajmujące się wyłącznie tematyką związaną z opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia. W sierpniu 2020 roku pojawił się pierwszy, inauguracyjny numer.

„Biblioteka” jest redagowana przez Wydawnictwo Rozwój, powołane przez osoby tworzące I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, które swoją codzienną pracą wspieramy Żłobki, Kluby Dziecięce oraz Dziennych Opiekunów.

Tematy poruszane w czasopiśmie obejmują obszary prawno-organizacyjne, zdrowotne, żywieniowe, a także z zakresu psychologii rozwojowej. Nasi autorzy to wyłącznie osoby posiadające wysokie kwalifikacje i doświadczenie związane z branżą żłobkową. Co ważne, czasopismo zawiera również dział metodyczny, wspierający osoby na co dzień pracujące w żłobkach, w którym znajdą Państwo pomysły na zajęcia, inspiracje i praktyczne wskazówki.


Zamówienie czasopisma i informacje
tel. 507 442 085
e-mail: stowarzyszenie.zarzad@zlobkikluby.org

Menu