ZARZĄD

mgr, MBA Robert Wilczek – Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów podyplomowych: MBA (Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld), Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Oświatą, Coaching z psychologią. Były pracownik samorządowy, zajmujący się obszarem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i polityki społecznej. Były Dyrektor Administracyjny Uczelni Wyższych w Warszawie, Pełnomocnik Rektora Wyższej Uczelni ds. rozwoju i promocji. Założyciel oraz Prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Założyciel pierwszego w Polsce czasopisma, dedykowanego dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Bibliotek Opiekuna Malucha”. Inicjator projektów i programów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie polityki rodzinnej i polityki społecznej oraz projektów żywieniowych przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw.

mgr inż. Bartosz Rakowski – Członek zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Łódzkiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a od 7 lat również specjalista ds. BHP. Mgr inż. Bezpieczeństwa Pożarowego. Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Menu