Programy antyprzemocowe

Profilaktyka antyprzemocowa jest ważna dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Głęboko wierzymy, że dzielenie się wiedzą przyczyni się do zbudowania świadomości, która jest pierwszym krokiem do zmiany nawyków czy działań szkodliwych zarówno dla nas samych, jak i  otoczenia. Stąd też I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych oferuje możliwość skorzystania z dwóch projektów o tematyce związanej z przemocą:

Program profilaktyczny „Świadomy wybór na początek”
Program profilaktyczny „Miejsce wolne od przemocy”

Program profilaktyczny „Trudne zachowania w żłobku. Rodzic jako sprawca przemocy domowej”

Głównym celem projektów jest zwrócenie uwagi personelu żłobka na problem krzywdzenia dzieci, poszerzenie wiedzy z zakresu świadomości rodzicielskiej oraz zwiększenie wiedzy u opiekunów żłobkowych z zakresu: rodzajów uzależnień, symptomów przemocy wobec dziecka, zaburzeniach rozwojowych wynikających z uzależnień oraz umiejętności radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi. Oferujemy także wsparcie merytoryczne zespołu w zakresie budowania efektywnych planów profilaktyki krzywdzenia dzieci

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Menu