Nasi członkowie

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Polski. Zaufało nam już ponad 5 tys. członków, zarówno ze żłobków i klubów dziecięcych publicznych, jak i niepublicznych.

Poniżej prezentujemy miasta, gdzie mieszczą się placówki, które nam zaufały:)

Menu