PROGRAMY

  1. Programy antyprzemocowe.
  • Program profilaktyczny – „Świadomy wybór na początek”.
  • Program profilaktyczny – „Miejsce wolne od przemocy”.
  • Program profilaktyczny – „Trudne zachowania w żłobku. Rodzic jako sprawca przemocy domowej”.
  1. Program Profilaktyczny uzależnień behawioralnych z uwzględnieniem uzależnień od technologii XXI wieku u osób młodych.
  1. Program profilaktyczny – „Rodzic w żłobku. Kiedy bezpiecznie możemy mu powierzyć jego dziecko?
  1. Akademia dla rodziców.

Menu