Misja

Stworzenie wspólnoty zrzeszającej instytucje opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia (Żłobki, Kluby Dziecięce, Dzienni Opiekuni) w całym kraju, której celem jest podnoszenie standardów opieki nad małymi dziećmi. Wsparcie kadry w codziennym funkcjonowaniu, podnoszenie świadomości oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, propagowanie dobrych praktyk, inspirowanie do działań wszechstronnie stymulujących rozwój psychofizyczny dzieci, a także wspieranie osób i instytucji przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi.

Ważnym aspektem działalności jest również szerzenie świadomości występowania zaburzeń wieku wczesnodziecięcego oraz rozpoznawanie trudności rozwojowych, w celu umożliwienia dziecku szybkiej diagnostyki oraz objęcia go i rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Chcemy, aby każda instytucja była miejscem przyjaznym sensorycznie, w którym dziecko w bezpiecznych warunkach zostanie otoczone empatią i wsparciem.

„…Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy; chcemy także by dziecko stawało się budowniczym samego siebie…”

Menu