PEŁNOMOCNICY/DORADCY ZARZĄDU

mgr inż. Joanna Jaczewska – Schuetz – Pełnomocnik Zarządu ds. żywienia
e-mail: zywienie@zlobkikluby.org

Specjalista ds. żywienia, dietetyk, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości oraz promowania nawyków prozdrowotnych. Realizator działań w projektach związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. prawidłowego żywienia oraz stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy). Współpracuje z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych w zakresie realizacji projektów żywieniowych skierowanych do żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół.dr Anna Mikler – Chwastek – Doradca Zarządu ds. metodycznych
e-mail: doradca@zlobkikluby.org

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Autorka wielu publikacji dotyczących rozwoju małego dziecka, które ukazały się jako monografie, artykuły w czasopismach punktowanych, rozdziały w monografiach naukowych oraz publikacjach popularyzujących wiedzę. Prowadzi szkolenia dla kadry żłobkowej i przedszkolnej w zakresu rozwoju dzieci. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej: prawidłowości i zaburzeń rozwoju psychoruchowego; nabywania przez małe dzieci kompetencji w zakresie samodzielności elementarnej; roli aktywności ruchowej w dla rozwoju psychoruchowego oraz wspomagania rozwoju dzieci w obszarze motoryki małej – elementy terapii ręki.


Menu