Patronat Stowarzyszenia

Honorowy patronat I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia posiadającego bezpośredni związek z zakresem działania Stowarzyszenia.

W celu uzyskania patronatu Organizator zobowiązany jest wypełnić poniższy wniosek o patronat honorowy i przesłać na adres: I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, ul. Królowej Marysieńki 29/1, 05-230 Kobyłka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie.zarzad@zlobkikluby.org.

Menu