KOORDYNATORZY

mgr Katarzyna Piepiórka
Koordynator ds. konkursów, projektów edukacyjnych i grantów
Dyrektor Gminnego Żłobka „Promyczek” w Linii
e-mail: konkursy@zlobkikluby.org
mgr Anna Iwicka
Koordynator Stowarzyszenia – województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie
Dyrektor Gminnego Żłobka w Charbrowie
e-mail: Koordynator.A.I@zlobkikluby.org


Menu