Programy profilaktyki uzależnień alkoholowych

Projekty profilaktyki uzależnień alkoholowych mają na celu podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz umiejętności o charakterze wychowawczym, a także pozyskania informacji na temat sygnałów ostrzegawczych i możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy w zakresie rozpoznawania problemu uzależnień u dzieci i młodzieży. Ponadto dają możliwość pozyskania wiedzy na temat asertywności oraz kształtowania postawy asertywnej.

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych oferuje możliwość skorzystania z dwóch projektów o tematyce związanej z uzależnieniami:

  1. Warsztaty profilaktyki uzależnień z wykorzystaniem alkogogli
  2. Program profilaktyczny „Bliżej siebie – dalej od uzależnień

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Menu